• Uzmanlık: Pedagojik Danışman

Marie-Luce tüm çalışma hayatını Fransız eğitim sistemi içinde geçirmiştir. Uzun yıllar Fransa’da anaokulları ve ilkokullarda öğretmen ve sorumlu olarak çalışmıştır. La Petite Ecole’de pedagojik müdür olarak görev almaktadır.